ที่ท่องตะลอนศิลปพิธีกรรมรีต | www.sopostza.com 

ที่ท่องตะลอนศิลปพิธีกรรมรีต

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:22:33 น. เข้าชม 115 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นธานีใหญ่ในภาคสุริยาออกทแยงทิศอุดรและเป็นสูญสิ้นปฏิบัติการการกลุ่มจังหวัดภาคสุริยาออกเลี่ยงทิศเหนือตอนบน 1 ของไทย เหม็นยางอุดรและเป็นสูญสิ้นกลางภูมิประเทศลุ่มน้ำโขง เดิมเขตตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับพาราเวียงจันทน์ แว่นแคว้นล้านช้าง อุดรธานีได้รับการตั้งแต่งให้เป็นมณฑลยิ่งใหญ่ของหัวพาราฝ่ายทิศอุดรอย่างเป็นทางราชการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงแจ่มแจ้งศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวเมืองฝ่ายนอกเหนือ คือ เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพฯ 564 กม. มีดินแดนราว 11,730 ที่คุมขังกิโล (ใกล้เคียง 7,331,438.75 ไร่) ระดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเบี่ยงนอกเหนือ และยังมีที่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งเอ็ดของประเทศและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิเมืองที่อุดมสมบูรณ์แบบ บุรีจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีแถวบริหารกว้างไกลใหญ่ที่สุดในมณฑล ประจุบันอุดรธานีเป็นสูญสิ้นกลางการคมนาคมทั้งโพยมและทางถนนของภาคตะวันออกทแยงเหนือ เป็นสูญสิ้นกลางกลุ่มงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งเพียงผู้เดียวของภาคสุริยาออกเฉลียงทิศอุดรและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีศูนย์หารือและธรรมเนียมปฏิบัติภาคดวงอาทิตย์ออกเลี่ยงเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า แถวพื้นที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมานพมาตั้งแต่สมัยก่อนพงศาวดารกะ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพประพันธ์สีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นแบบดีจนเป็นที่ยอมเหม็นยางอุดรนับถือในวงการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีระหว่างมณฑลว่า ตำบลที่เป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนก่อนประวัติศาสตร์ที่จ.จังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเจริญเติบโตในลำดับชั้นสูง และอาจสอนความเติบโตนี้ไปสู่ประเทศจีนก็อาจเป็นได้ โดยแต่ทำนองยิ่งเครื่องเคลือบสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดการณ์ว่าอาจเป็นเครื่องลายครามสีลายเส้นที่เก่ายอดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความพัฒนาที่บ้านเชียงแล้ว พื้นที่ที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่สิงของปุถุชนสืบต่อมาอีกจนตราบเท่าที่สมัยวิชาประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพจดปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังละแวกทิวเขาภูพาน ใกล้วัดพระพุทธบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีอุบัติในประวัติศาสตร์แต่ดั่งใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พื้นที่ที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีปรากฏในเหตุการณ์ในอดีตครั้นเมื่อราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชามหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นเมื่อกระบวนไทยมาถึงประเทศหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรนครหน้าด่านของมณฑลเวียงจันทน์ สมเด็จพระกษัตริย์กัณฑ์มหาราชป่วยด้วยไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่นครหนองบัวลำภูนี่เองคะเนว่าเคยเป็นนครที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น ธานีจังหวัดอุดรธานีได้สัมพันธน์กับการศึกการสู้รบ กล่าวคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดประเทศนครราชสีมา ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยุหะเจ้าอนุพงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวลำภู และได้แข่งขันกับพยู่ห์ไทยและชาวนครเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป ตราบเท่าที่ในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กะปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความไร้ระเบียบขึ้นในมณฑลอุดรธานี เกี่ยวมาจากพวกฮ่อซึ่งกระบวนไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วประเดี๋ยว พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทาเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายกำเริบเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีอาการจะดุเดือด บาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระผม ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นภาราจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่เกิดชื่อ ปางแต่มีขึ้นชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นอยู่กับประเทศหนองคายขึ้นการบริหารกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีโต้แย้งกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวข้องจากต้นฝรั่งเศลงกลาว เขมร และญวนเป็นประเทศราช เอิ้นว่า "กรณีวิวาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปัญญาสามารถญาณของบาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะด้วยเก็บรักษามณฑลไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายลำน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 เมือง มีเงื่อนปมห้ามแว่นแคว้นสยามตั้งกองทหารและป้อมเครื่องกั้นอยู่ในรัศมี 25 กิโลของฝั่งสายน้ำโขง ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรนิจสินอยู่ที่ประเทศหนองคาย อันเป็นมณฑลหมดไปกลางของหัวพาราหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมเป็นข้าราชสำนักใหญ่เสร็จราชการ จำต้องอพยพเคลื่อนย้ายลึกเข้ามาเมื่อหมู่บ้านแห่งโดด 2ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองจังหวัดอุดรธานีปัจจุบัน) ***งจากฝั่งห้วงน้ำโขงกว่า 50 กิโล จนถึงทรงดูเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิสมสม ด้วยเหตุว่ามีที่อยู่น้ำดี เช่น หนองนาโซเดียมคลอไรด์ (หนองเข้าใจประจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นตระหนักศิลปาคมทรงบังคับให้ตั้งหายมณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่ามณฑลอุดรธานีได้กำเนิดขึ้นโดยบังเอิญเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านความเหนียวแน่นและการประเทศระหว่างประเทศ อีกทั้งเหตุทางการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต ดุจไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาบังเกิดในชื่อประเทศครั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งพาราอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพ เนติโพ") พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโยงการให้จัดตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นแกนกลางกลางของมณฑลอุดร โดยตลอด ธานี จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาในสมัยนั้น หลังการแปรการบริหารจากแนวทางสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบระบบประชาธิปไตย ขณะวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสังคายนากฎระเบียบการเหม็นยางอุดรปฏิบัติงานร.พื้นโลก ยกเลิกการดำเนินงานในระบบมณฑลในส่วนเขตยังคงเกินเท่านั้นธานีและอ.แค่นั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือพางจ. "จังหวัดอุดรธานี" เพียงนั้น ดุจไรก็ตามอุดรธานียังคงมีหน่วยงานราชการด้านการดูแลของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงโครงงานของศูนย์กลางกลางการถือบังเ***ยนในภูมิประเทศอิสานตอนบน เช่น ที่ทำการดำเนินงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตร.ภูธรเขต 4 ฯลฯ ที่อยู่ท่องท่องเที่ยวทางธรรมดา[แก้] สวนธารณะหนองแจ่มแจ้ง สวนสาธารณะหนองเข้าใจ อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมชาติ(สวนลิง),วัดถ้ำผาพิมาน-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3บุรีข้างในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี เขื่อนห้วยหลวง อำเภอภาราอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอนครอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนตำนานภูพระบาท,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มดูแลสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,คันดินลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,บึงผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูตีนบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หุบเขาขาด) อ.บ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บวจีหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคนรัก,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมโภคทรัพย์,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ ถิ่นท่องเตร็ดเตร่ทางพงศาวดารและโบราณคดี[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักมณฑลเมืองจังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงแจ่มแจ้งศิลปาคม อำเภอภาราอุดรธานี แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยเท้าบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักพาราจ.อุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อ.ภารา วัดมัชฌิมาวาส อ.นครจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสมุทรเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษ์ ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านป่าข่า อ.พารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษยานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อรวดเร็ว) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร แหล่งวิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อำเภอประเทศอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวขาว(วัดภูตีน)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องเครา ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาค้ำ ฉินนาลโย)อ.บ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ ที่อยู่ท่องเที่ยวศิลปประเพณีนิยมแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานสักการะกรมหลวงกระจ่าง อ.ภารา ณ เขตอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยเสาหลักประเทศ มกราคม ของทุกปี งานบวงสรวงศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานสักการะรอยพระบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ จัดแถววัดพระพุทธบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ จันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนอาหารการกิน วันสงกรานต์มณฑลจังหวัดอุดรธานี อ.มณฑลอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี ละแวกสวนธารณะหนองแจ่มแจ้ง และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงเดือน 6 งานบุญประทัดกือ(ไฟพะเนียง10ล้าน)ชื่องาน เบิ่งมองศิลป์ถิ่นภูไทเอ้บั้งไฟใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดมณฑลสวนส่วนกลางหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานยกขึ้นอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทประวัติศาสตร์ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดเขตลานพันธกิจว่าการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานระเบียบแบบแผนแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกพิรุณของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดเมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.นครจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสักการะบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักเมืองอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานระเบียบแบบแผนบุญดอกไม้เพลิงคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร อู่ค้าผ้าพื้นประเทศ บ้านนอกข่า ตำบลนาข่า อำเภอภาราอุดรธานี งานทุ่งศรีเมือง งานกาชาด ธานีจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีภารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางประสานการท่องเที่ยวกับธานีใกล้เคียงคู่[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร-ถ้ำไอราพต-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอตัว อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดหนังสือ-แก่งงอตัว-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-ตะพานความสัมพันธ์-ท่าอยู่-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันดินอุบลรัตน์-วัดรอยเท้าภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-สกลนครบ่อสร้างสรรค์เ***-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระตำหนักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้สุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-คันดินน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ฝายลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนรวม/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนส่วนรวมหนองกระจ่างศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองจังหวัดอุดรธานี เดิมเอิ้นว่า หนองนาเกลือแกง ตั้งอยู่ทางทิศอาทิตย์ตกของตัว มณฑลเหตุด้วยเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งประเทศอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลพาราอุดรธานีได้กระทำการชำระหนองเข้าใจขึ้นใหม่ เพื่อให้ถวายเป็นราชสักการะแด่ตีนสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เกี่ยวในวโรกาสทรงพัฒนาพระชนมฝนครบ 5 รอบ โดยมณฑลตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้มาลีปลำดับชั้นหลายชนิดสละสลวยมาก ทำสะพานประสานระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อนและออกพลังกายเป็นปริมาณมาก ทางด้านทิศสุริยาตกเบี่ยงทิศอุดรจะมีพระพระราชวังหนองประจักษ์ซึ่งเคยเป็นที่ตอกตราของเท้าสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัวแผ่นดินประจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนธารณะหนองสิม เป็นสวนทั่วไปในย่านตำบลที่จะให้บริการแก่ราษฎรเพื่อเป็นสถานที่ใช้ในการออกศักดิ์กาย พักผ่อน ซึ้งด้านในได้มีการจัดทำเลที่ตั้งเหตุด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนทั่วไปสระบัว เป็นสวนธารณะเหตุด้วยใช้ออกอำนาจกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชาวเมืองในทำเลที่ตั้งได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนส่วนกลางสระบัวตั้วอยู่ชั้นในเขตอำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี ข้างในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกรุกขชาติประดับไว้วิธีอร่าม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนทั่วไปสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจอันชอบธรรม์ประจำเมืองอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดจังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60ฝนมหาราชินี ภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงเหนือ อุทยาน[แก้] อุดรธานีเป็นจ.ที่มีทรัพยากรเทพนิรมิตทั้งเขาและป่าไม้ที่อุดมเพียบพร้อม เป็น1ใน5จังหวัด(จังหวัดนครราชสีมา-แควมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-สายน้ำชี-สายธารพรหม-ลำธารเชิญ,เลย-ห้วงน้ำเลย-สายธารพอง-น้ำเหือง,อุดรธานี-สายน้ำสงคราม-ห้วงน้ำปาว-สายธารห้วยหลวง,สกลนคร-สายน้ำการรบพุ่ง-ลำน้ำพุง-ลำธารก่ำ) ที่เป็นที่ต้นน้ำลำธารน้ำที่ยิ่งใหญ่ของภาคดวงตะวันออกทแยงทิศเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าปราณีป่าที่ประธานดังนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านแจ่มแจ้ง ตำบลนายูง อำเภอนายูง จ.จังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-หนองคาย) สวนธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำแผนการท่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมสวนแห่งชาติปราณีป่าและกลุ่มพืชเตรียมข่าวเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ เมืองอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่บุรีจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว เมืองจังหวัดสกลนคร มีหน่วยคุ้มครองสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอธานีอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง จ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูบาทาบัวบก ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลมณฑลพาน อ.บ้านผือ เมืองอุดรธธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหัวคู ที่กระทำเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอพารา จ.จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี จ.จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าลำปาว ที่ทำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อาณาเขตแหลมโนนลอยเมฆ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์(ทั่วถึงภูมิประเทศอ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี เมืองกาฬสินธุ์และตำแหน่งที่ตั้งอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี) แหล่งท่องท่องเที่ยวล่องแพที่เด่น[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องท่องเที่ยวพระจันทร์เดือนมิถุนายน-ก.ค.ทุกปีสำหรับปฏิสังขรณ์ระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพคันดินห้วยหลวง อ.นครจังหวัดอุดรธานี สถานที่ยิ่งใหญ่ทางเหตุการณ์ในอดีต/พิพิธภัณฑ์[แก้] อุทยานตำนานภูเท้า ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูบาท 1อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถานเมืองจังหวัดอุดรธานี อำเภอพารา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่เป็นประกาย โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอเมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.ประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่พระจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าหมู่คนชุมพลพัฒนาราม อำเภอภาราอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิ์ธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดวิมาน อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณความดีสถูป อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บุญวิธู กมโล วัดป่าความสงบสุขกาวาส อำเภอไชยวาน อู่ศึกษาเล่าเรียนและท่องเตร็ดเตร่เชิงวิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.นครอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

Join&Coin Online ให้สามารถขยายธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น

(โพสต์ประกาศฟรี เชียงใหม่) - ธุรกิจ งาน ? ธุรกิจเสริม 18 พ.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 89 ครั้ง

Elegant Smart Tech สวิทช์ไฟระบบสัมผัส มีรีโมท WIFI สะดวกสบายเปิดปิดไฟได้ทุกที่

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้า ? เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 1 พ.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 107 ครั้ง

บริการ รับจัดเลี้ยง ทั้ง บุฟเฟ่ต์, ค็อกเทล และอาหารกล่อง ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ราคาเป็นกันเอง

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อาหาร ? ร้านอาหาร 10 ส.ค. 2560

ราคา 10,170 บาท

เข้าชม 114 ครั้ง

โรงงานพาเลทพลาสติก ผลิต และ จำหน่ายพาเลท พาเลทพสติก ราคาถูกหลากหลายขนาด เริ่มต้น 300 บาท

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักร ? บรรจุภัณฑ์ การออกแบบ 19 มิ.ย. 2560

ราคา 300 บาท

เข้าชม 2525 ครั้ง

ให้เช่าอุปกรณ์จัดงานอีเวนท์ และงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบวงจร อุปกรณ์สะอาด โปรโมชั่นจัดเต็ม ส่วนลดมากมาย ส่งถึงงานตรงเวลาแบบครบวงจร Tel : 062-812-3629

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆ ? รับจ้าง 1 ต.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 123 ครั้ง

ขายบ้านที่ไหนดี

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 7 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 60 ครั้ง

เป็นเจ้าของทรัพย์ มีเรื่องจำเป็น ต้องการ ขายบ้านด่วน !!

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 4 พ.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 42 ครั้ง

หากคุณเป็นเจ้าของ บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม หรือหาตัวแทนปล่อยเช่าบ้านให้แบบรวดเร็ว

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 5 ก.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 15 ครั้ง

ขายบ้านด่วน 3 เดือนจบ

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 13 ก.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 11 ครั้ง

รับฝากปล่อยเช่าทาวน์โฮม ปรึกษาขาย / เช่า อสังหาริมทรัพย์

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? ทาวน์เฮาส์ 8 ก.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 10 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:22:33 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com